#CzysteRzeki

#CzysteRzeki

REAGUJemy i DZIAŁAMY!!!

#CzysteRzeki to już II – edycja akcji w woj. podlaskim w ramach programu Korpus Solidarności.

Akcję będziemy organizować na terenie subregionu suwalskiego i bielskiego.

Utworzyliśmy w tym celu lokalne koalicje wolontariatu ze stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie w Osmoli. Wspólnie ustaliliśmy co zrobimy.

Będziemy sprzątać nadbrzeża rzek i otoczenia od kwietnia do lipca. Podczas akcji wolontariusze będą zachęcać do ograniczania produkcji odpadów w życiu codziennym i właściwego obchodzenia się z nimi!

Zachęcamy do zaangażowania!

Bądź dalEKOwzroczny

Dołącz się do NAS! Szczegóły: kom. 883 240 678

Przypominamy również o zasadach bezpieczeństwa i dbałości o siebie w czasach pandemii.

Dla wolontariuszy zapewniamy rękawice i worki oraz maseczki.

Akcje organizowane są w ramach zadania „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Top