„Człowieku – podaj łapę”

„Człowieku – podaj łapę”

Zbiórkę karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt pod hasłem „Człowieku – podaj łapę” organizuje w listopadzie i w grudniu 2019 roku Centrum Aktywności Społecznej  PRYZMAT w Suwałkach. Akcja społeczna odbywa się na terenie woj. podlaskiego. Akcja ma tak szeroki zasięg, gdyż zaangażowały się w nią organizacje nie tylko z subregionu suwalskiego. Współorganizatorami akcji w subregionie łomżyńskim, białostockim i bielskim jest Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Czas Rozwoju” w Łomży, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” w Osmoli oraz Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu” przy Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku.

Organizatorzy zbiórki przy okazji zachęcają do zostania wolontariuszem i systematycznego pomagania bezdomnym zwierzętom w schroniskach.

Organizacje te utworzyły lokalne koalicje wolontariatu, których celem jest rozwój i integracja lokalnej społeczności w obszarze wolontariatu, dlatego planują już kolejne akcje. W grudniu zorganizują akcję „Podaruj dzieciom uśmiech”, podczas której będą zbierać m.in. słodycze dla potrzebujących dzieci.

W subregionie suwalskim w listopadzie i w grudniu odbywa się zbiórka karmy i obroży dla  bezdomnych zwierząt ze schroniska dla psów Sonieczkowo k. Augustowa, Żarnowo Pierwsze 9a oraz Cyganowo w Sejnach, ul. Mickiewicza 44. Punkty zbiórki:

  • Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, Suwałki
  • Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach
  • Szkoła Podstawowa w Pawłówce
  • CIT, ul. Hamerszmita 16, Suwałki
  • CWOP, ul. Kościuszki 71, Suwałki
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, ul. Holendry 3/1, 16-427 Przerośl
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach: biuro – ul. Kościuszki 71, Placówka ŚDS – Biała Woda 63, Placówka OREW – Bród Nowy 15

Szczegółowych informacji udziela: Anna Ruszewska.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do zbiórki.

Pomóż NAM pomagać!

Działania organizowane są w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”,  finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

 

Top