Aktualności

Korpus Solidarności w województwie podlaskim

Korpus Solidarności w województwie podlaskim

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach realizuje na obszarze woj. podlaskiego Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI. Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, wieloletni program rządowy, który ma zachęcać i ułatwiać systematyczną oraz długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami/instytucjami oraz angażowanie się obywateli w wolontariat. Program jest odpowiedzią na jeden z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: VI/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: VI/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VI nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 12 do 19 czerwca 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Nabór kandydatów na ławników przez Radę Miejską w Suwałkach na okres kadencji 2020-2023

Nabór kandydatów na ławników przez Radę Miejską w Suwałkach na okres kadencji 2020-2023

Nabór kandydatów na ławników przez Radę Miejską w Suwałkach na okres kadencji 2020-2023 Zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur! W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach. Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem nr A-0160-4/19 z dnia 8 maja 2019 r. – podał, liczbę ławników, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 20 do 27 maja 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„SUWALSKIE GENERACJE” Zapraszamy seniorów 60+ do udziału w bezpłatnym projekcie!!!

„SUWALSKIE GENERACJE” Zapraszamy seniorów 60+ do udziału w bezpłatnym projekcie!!!

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza seniorki i seniorów w wieku 60+ zamieszkujących Miasto Suwałki do udziału w projekcie „Suwalskie Generacje”. Projekt ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez zwiększenie ich społecznej aktywności, stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej oraz przygotowanie do wolontarystycznego włączania się w kształtowanie oferty […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT realizujące projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych do udziału w wizycie studyjnej. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podobnych podmiotów – przedsiębiorstw społecznych z województwa wielkopolskiego. A także zainspirowanie, wymiana […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: IV/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: IV/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VI nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 06 do 13 maja 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wesołych Świąt!

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: III/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: III/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 15 do 19 kwietnia 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

116 MIEJSC PRACY w utworzonych przy naszym wsparciu, 22 nowych PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH i wsparciu 2 istniejących !!!

116 MIEJSC PRACY w utworzonych przy naszym wsparciu, 22 nowych PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH i wsparciu 2 istniejących !!!

116 MIEJSC PRACY w utworzonych przy naszym wsparciu 22 nowych PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH i wsparciu 2 istniejących !!! Miło nam poinformować, iż w wyniku działalności „Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” w terminie od 01.02.2018 r. do 01.03.2019 r. utworzyliśmy w subregionie suwalskim 116 miejsc pracy tworząc 22 nowe przedsiębiorstwa społeczne w regionie i wspierając 2 już […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top