Aktualności

Kawiarenka obywatelska „Organy opiniodawczo-doradcze III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”

Serdecznie zapraszamy suwalskie organizacje pozarządowe na Kawiarenkę Obywatelską pod hasłem „Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”, która odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalskie Biuro Wolontariatu

Czytaj dalej →

IV edycja cyklu 4 bezpłatnych szkoleń warsztatowych pod nazwą „Akademia Ekonomii Społecznej”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” do udziału w IV edycji cyklu 4 bezpłatnych szkoleń warsztatowych pod nazwą „Akademia Ekonomii Społecznej”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczyna kampanię Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę)

Czytaj dalej →

W Suwałkach Powstaje Federacja Organizacji Pozarządowych

Czytaj dalej →

Szkolenie dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne i wyjazdowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 22 – 23 marca 2014 r. w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wiosenne sprzątanie „Zespołu cmentarzy siedmiu wyznań” w Suwałkach

W imieniu Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma z Suwałk serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do akcji społecznej polegającej na pracach porządkowych kompleksu cmentarzy siedmiu wyznań w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie w miesiącu marcu 2014 r.

Szczegółowy harmonogram dyżurów w Suwałkach i lokalnych punktach poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Szypliszkach, Rutce-Tartak, Wiżajnach, Jeleniewie, Przerośli, Filipowie, Bakałarzewie i Raczkach w miesiącu marcu 2014 r. dostępny jest w zakładce – Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Uwagi organizacji pozarządowych do projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020” zostały przyjęte

Miło nam poinformować, iż uwagi oraz wnioski zgłoszone przez suwalskie organizacje pozarządowe na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się dnia 22 stycznia br. w sprawie konsultacji projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020” w sali konferencyjnej Pryzmatu, zebrane i przedstawione przez nasze stowarzyszenie dla Prezydenta Miasta Suwałk, zostały przez niego poddane analizie i uwzględnione. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ocena stanu współpracy między administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi w Suwałkach

Ocena stanu współpracy między administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi w Suwałkach

Dnia 25 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Pryzmat odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych wspólnie dokonywali oceny jakości współpracy międzysektorowej w naszym mieście. 

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top