Aktualności

Doradztwo z zakresu realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Suwałk, do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu realizacji zadań publicznych. Można uzyskać poradę w zakresie realizacji zadań publicznych wynikających z uzyskanego dofinansowania, w tym m.in.: rozliczania projektów realizowanych w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Urząd Miejski w Suwałkach; prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadań publicznych oraz planowanych konkursach ofert.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezes PRYZMATu dr Jarosław Ruszewski członkiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 1 kwietnia br., dr Jarosław Ruszewski odebrał z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego nominację członkowską do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, będącego organem opiniodawczo-doradczym Marszałka. Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania postulatów, jakie nasz przedstawiciel mógłby przedstawiać na forum Rady.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O I Kawiarence Obywatelskiej w DwuTygodniku Suwalskim

Czytaj dalej →

Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?

Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali zagadnienia takie jak: prawne aspekty wolontariatu, przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami, zarządzanie wolontariatem w organizacji, komunikacja z wolontariuszem oraz wiele innych. Przedstawiona została również Rola Suwalskiego Biura Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Warsztaty z komunikacji społecznej z elementami negocjacji

Zapraszamy przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, którzy reprezentują organizacje pozarządowe w organach opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy Prezydencie Miasta Suwałk, tj.: Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Sportu oraz Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych do udziału w bezpłatnych warsztatach z komunikacji społecznej z elementami negocjacji. 

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Organy opiniodawczo-doradcze III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”

Serdecznie zapraszamy suwalskie organizacje pozarządowe na Kawiarenkę Obywatelską pod hasłem „Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”, która odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalskie Biuro Wolontariatu

Czytaj dalej →

IV edycja cyklu 4 bezpłatnych szkoleń warsztatowych pod nazwą „Akademia Ekonomii Społecznej”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” do udziału w IV edycji cyklu 4 bezpłatnych szkoleń warsztatowych pod nazwą „Akademia Ekonomii Społecznej”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczyna kampanię Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę)

Czytaj dalej →

W Suwałkach Powstaje Federacja Organizacji Pozarządowych

Czytaj dalej →

Top