Aktualności

Pryzmat na Targach Edukacyjnych

Pryzmat na Targach Edukacyjnych

W patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach dnia 14 kwietnia 2014 r. odbyły się II Targi Edukacyjne. Wśród wystawców nie zabrakło również przedstawicieli Pryzmatu, którzy to zachęcali młode osoby do rozwoju osobistego poprzez wolontariat oraz działalność w organizacjach pozarządowych. Społeczne zaangażowanie jest podwaliną do późniejszej pracy w dorosłym życiu. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wsparcie organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej w Suwałkach

Czytaj dalej →

Udział w debacie „Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość”

Przedstawiciele Pryzmatu uczestniczyli w debacie, jaka 3 kwietnia br. odbywała się w sali PWSZ w Suwałkach z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z regionu. Prezentowaliśmy praktyczne możliwości udziału młodzieży w życiu publicznym, jakie nasze stowarzyszenie oferuje innym: Suwalskie Biuro Wolontariatu, program Erasmus Plus, działalność organizacji pozarządowych czy akcje społeczne. Młodzież chętną do działania zapraszamy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Środki finansowe na tworzenie spółdzielni socjalnych

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ma możliwość pozyskania środków finansowych Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie spółdzielni socjalnych lub przystąpienie do już istniejących. Osoby bezrobotne przygotowane do założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej i zainteresowane otrzymaniem środków finansowych na ten cel proszone są o zgłoszenie się do pok. 16, w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

Dnia 27 marca 2014 r. w Restauracji „Na Starówce” odbyła się I Kawiarenka Obywatelska. Służyła ona wymianie doświadczeń na temat problemów i działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Doradztwo z zakresu realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Suwałk, do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu realizacji zadań publicznych. Można uzyskać poradę w zakresie realizacji zadań publicznych wynikających z uzyskanego dofinansowania, w tym m.in.: rozliczania projektów realizowanych w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Urząd Miejski w Suwałkach; prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadań publicznych oraz planowanych konkursach ofert.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezes PRYZMATu dr Jarosław Ruszewski członkiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 1 kwietnia br., dr Jarosław Ruszewski odebrał z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego nominację członkowską do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, będącego organem opiniodawczo-doradczym Marszałka. Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania postulatów, jakie nasz przedstawiciel mógłby przedstawiać na forum Rady.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O I Kawiarence Obywatelskiej w DwuTygodniku Suwalskim

Czytaj dalej →

Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?

Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali zagadnienia takie jak: prawne aspekty wolontariatu, przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami, zarządzanie wolontariatem w organizacji, komunikacja z wolontariuszem oraz wiele innych. Przedstawiona została również Rola Suwalskiego Biura Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Warsztaty z komunikacji społecznej z elementami negocjacji

Zapraszamy przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, którzy reprezentują organizacje pozarządowe w organach opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy Prezydencie Miasta Suwałk, tj.: Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Sportu oraz Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych do udziału w bezpłatnych warsztatach z komunikacji społecznej z elementami negocjacji. 

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top