Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 20 do 27 maja 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„SUWALSKIE GENERACJE” Zapraszamy seniorów 60+ do udziału w bezpłatnym projekcie!!!

„SUWALSKIE GENERACJE” Zapraszamy seniorów 60+ do udziału w bezpłatnym projekcie!!!

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza seniorki i seniorów w wieku 60+ zamieszkujących Miasto Suwałki do udziału w projekcie „Suwalskie Generacje”. Projekt ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez zwiększenie ich społecznej aktywności, stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej oraz przygotowanie do wolontarystycznego włączania się w kształtowanie oferty […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT realizujące projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych do udziału w wizycie studyjnej. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podobnych podmiotów – przedsiębiorstw społecznych z województwa wielkopolskiego. A także zainspirowanie, wymiana […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: IV/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: IV/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VI nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 06 do 13 maja 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wesołych Świąt!

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: III/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: III/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 15 do 19 kwietnia 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

116 MIEJSC PRACY w utworzonych przy naszym wsparciu, 22 nowych PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH i wsparciu 2 istniejących !!!

116 MIEJSC PRACY w utworzonych przy naszym wsparciu, 22 nowych PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH i wsparciu 2 istniejących !!!

116 MIEJSC PRACY w utworzonych przy naszym wsparciu 22 nowych PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH i wsparciu 2 istniejących !!! Miło nam poinformować, iż w wyniku działalności „Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” w terminie od 01.02.2018 r. do 01.03.2019 r. utworzyliśmy w subregionie suwalskim 116 miejsc pracy tworząc 22 nowe przedsiębiorstwa społeczne w regionie i wspierając 2 już […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Nieodpłatne doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych

Nieodpłatne doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zachęca przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą) z terenu subregionu suwalskiego do skorzystania w ramach „Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z bezpłatnego doradztwo specjalisty z zakresu zamówień publicznych. Zakres usług obejmuje: –        zapoznanie z tematyką zamówień publicznych w tym społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych z punktu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„Kobieca strona mocy” – warsztat rozwojowy dla kobiet Suwałki, 6 kwietnia 2019 r.

„Kobieca strona mocy” – warsztat rozwojowy dla kobiet Suwałki, 6 kwietnia 2019 r.

PRYZMAT zaprasza na wyjątkowe nieodpłatne szkolenie, szukające odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób angażować swój potencjał aby realizować potrzeby i cele zawodowe oraz marzenia i pragnienia osobiste? To odkrywanie i doświadczanie w bezpiecznej i inspirującej atmosferze w kameralnym kobiecym gronie. „Kobieca strona mocy’” to warsztat o odkrywaniu swoich pasji i dążeń, o byciu i budowaniu dobrych […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: I/WP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: I/WP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza XII nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 11 do 20 marca 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top