Aktualności

Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski

Z początkiem maja br. rozpoczęliśmy realizację projektu mającego na celu edukację społeczeństwa w zakresie roli zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Działania prowadzone będą na terenach gmin, w których granicach wyznaczono obszar sieci Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz miasta Suwałki. Wprowadzenie zadrzewień w 5 lokalizacjach oraz szkolenia z wykorzystaniem technologii 3D dla przedszkolaków, wolontariuszy i mieszkańców […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”

Bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „ABC wolontariatu”. Szkolenie odbędzie się 21 maja 2014 r., w godzinach 11-17.30, w siedzibie stowarzyszenia PRYZMAT, ul. Noniewicza 91. Być może zastanawiasz się, co to jest ten wolontariat lub masz jakieś doświadczenia z wolontariatem? Może znasz już jakiś wolontariuszy, ale nie wiesz, czy to dla Ciebie? A może potrzebujesz impulsu, aby […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Spółdzielnie socjalne w Suwałkach i w regionie

Informujemy, iż 6 maja br., powstała kolejna spółdzielnia socjalna w Suwałkach o nazwie „CREATIVE MIND”. Jest to już 7 spółdzielnia działająca w Suwałkach oraz 10 w regionie, które PRYZMAT wspiera w ich działalności. Zainteresowanych kontaktem z tymi podmiotami, służymy pomocą.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zebranie założycielskie Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

W dniu 14 maja br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach odbędzie się zebranie założycielskie zakładanej federacji suwalskich organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Szkolenie dla członków komisji konkursowych oceniających oferty składane przez organizacje pozarządowe

W dniu 12 maja br. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach odbędzie się szkolenie dla członków komisji konkursowych ze strony organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego w Suwałkach oceniających oferty składane przez organizacje w ramach konkursów na realizację zadań publicznych. Szkolenie organizowane jest przez Miasto Suwałki w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Mamy pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi!

Z dniem 5 maja 2014 r. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk utworzył w strukturach Urzędu Miejskiego stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na które powołał Panią Agnieszkę Szyszko. Dziękujemy tym organizacjom, które wnioskowały wraz z nami do Prezydenta Miasta o utworzenie takiej funkcji. Jak widać nasza wspólna aktywność, determinacja oraz współdziałanie skończyły się […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Akademia Ekonomii Społecznej

Akademia Ekonomii Społecznej

W dniach 26-27 kwietnia 2014 r. odbył się drugi moduł IV edycji szkolenia „Akademia Ekonomii Społecznej” obejmujący 2 tematy pt. „Skuteczne zarządzanie podmiotami Ekonomii Społecznej ” oraz ” Marketing i public relations w zarządzaniu podmiotami Ekonomii Społecznej”. Poszczególne bloki szkoleniowe prowadziła Pani Małgorzata Bobryk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Pani Bożena Bednarek […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

W dniach 26-27 kwietnia 2014 r. odbyło się już drugie spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Podczas spotkania dwudziestu jeden organizacjom udało się wypracować nazwę, logo, wizytówkę oraz motto, które będzie przyświecać naszym działaniom a także formę wyboru zarządu, wymagania stawiane członkom i […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Prezentujemy raport, w którym przedstawiamy wyniki z przeprowadzonych w 2014 r. przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT badań metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Badania mają na celu dokonanie diagnozy słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowanie propozycji rozwiązań, które stanowić będą wytyczne odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowowej. Chcemy dzięki tej diagnozie, wspomagać […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne do udziału w ogólnopolskim badaniu ankietowym

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza spółdzielnie socjalne do wypełnienia elektronicznej ankiety poświęconej działalności jaką prowadziły w latach 2012-2013. Celem badania jest zebranie kompleksowych informacji o sytuacji spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 2012-2013. Ankietę dostępna do dnia 22 maja 2014 r.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top