Aktualności

Spotkanie konsultacyjne organizacji pozarządowych

Spotkanie konsultacyjne organizacji pozarządowych

Dnia 11 września 2014 r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91. Serdecznie zapraszamy! Uwagi do programu zgłaszać można na formularzu zgłaszania uwag do projektu Programu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konsultacje Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Konsultacje Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 oku. Uwagi do programu zgłaszać można na formularzu zgłaszania uwag do projektu Programu Współpracy w 2015 roku do dnia 15 września br. Można je złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na sekretariat Urzędu, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konsultacje Społeczne Projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok.

Konsultacje Społeczne Projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok.

Do konsultacji społecznych trafi kolejny ważny dokument. Jest to projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok. Uwagi do programu zgłaszać można na formularzu zgłaszania opinii (dostępnego w załączeniu) do 18 września 2014 roku. Uwagi można złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 5, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zajęcia edukacyjne dla dzieci pn. „Kolorowe listki”

Zajęcia edukacyjne dla dzieci pn. „Kolorowe listki”

Zapraszamy przedszkola do udziału w zajęciach edukacyjnych dla dzieci pn. „Kolorowe listki” realizowanych w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski” finansowanego w ramach funduszy EOG. „Kolorowe listki” do zajęcia terenowe i kameralne dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia mają na celu nabycie przez najmłodszych mieszkańców regionu umiejętności […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatna pomoc doradcza przy składaniu wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Bezpłatna pomoc doradcza przy składaniu wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Przypominamy, iż jeszcze tylko do 5 września br., można składać projekty do drugiej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, którego realizacja jest przewidziana na 2015 rok. Tym razem na projekty mieszkańców są przeznaczone 2 miliony złotych, z czego 1,4, miliona na projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych, a 0,6 miliona na projekty o wartości […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konkurs fotograficzny „Nasze drzewa”

Konkurs fotograficzny „Nasze drzewa”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie fotograficznym, którego tematykę stanowią rodzime gatunki drzew północno-wschodniej Polski. Obiektem fotografowania mogą być: całe drzewa, ich części (korony, pnie, liście, owoce) lub ciekawy krajobraz, którego jednym z elementów będą drzewa rodzime. Plakat Karta zgłoszeniowa Regulamin konkursu Więcej informacji na stronie internetowej www.drzewa.pryzmat.org.pl

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Czterej przedstawiciele Federacji w Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Czterej przedstawiciele Federacji w Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Czterej z sześciu przedstawicieli Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM zgłoszonych w głosowaniu do SRDPP zasiądzie w Radzie. Zgłoszonych zostało dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Suwałki.  Głosowanie trwało od 8 do 22 sierpnia. Każda z organizacji mogła zagłosować na sześciu spośród dziewięciu kandydatów. Wpłynęło 50 kart z czego 45 było ważnych. Na 152 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne telefony komórkowe dla podlaskich organizacji pozarządowych

Bezpłatne telefony komórkowe dla podlaskich organizacji pozarządowych

Podlaski Urząd Wojewódzki ma do przekazania dla organizacji pozarządowych telefony komórkowe różnych marek. Telefony choć używane są w dobrym stanie technicznym, zapakowane w oryginalne pudełka z ładowarkami. Aby otrzymać telefon, należy uzupełnić wniosek o przekazanie telefonu wraz z uzasadnieniem w jaki sposób przyczyni się realizacji celów statutowych. Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 31 sierpnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

W załączeniu przedstawiamy uwagi w sprawie projektu Program u Współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zgłoszony przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT Formularz zgłaszania opinii Pryzmat

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego, podjęła  w dniu 8 sierpnia 2014 r. uchwałę w sprawie udziału przedstawicieli Federacji dla Łomży oraz Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM w posiedzeniach Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nasi przedstawiciele będą zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady w celu zasięgnięcia bezstronnej i fachowej opinii […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top