Aktualności

O I Kawiarence Obywatelskiej w DwuTygodniku Suwalskim

Czytaj dalej →

Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?

Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali zagadnienia takie jak: prawne aspekty wolontariatu, przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami, zarządzanie wolontariatem w organizacji, komunikacja z wolontariuszem oraz wiele innych. Przedstawiona została również Rola Suwalskiego Biura Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Warsztaty z komunikacji społecznej z elementami negocjacji

Zapraszamy przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, którzy reprezentują organizacje pozarządowe w organach opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy Prezydencie Miasta Suwałk, tj.: Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Sportu oraz Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych do udziału w bezpłatnych warsztatach z komunikacji społecznej z elementami negocjacji. 

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Organy opiniodawczo-doradcze III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”

Serdecznie zapraszamy suwalskie organizacje pozarządowe na Kawiarenkę Obywatelską pod hasłem „Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”, która odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalskie Biuro Wolontariatu

Czytaj dalej →

IV edycja cyklu 4 bezpłatnych szkoleń warsztatowych pod nazwą „Akademia Ekonomii Społecznej”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” do udziału w IV edycji cyklu 4 bezpłatnych szkoleń warsztatowych pod nazwą „Akademia Ekonomii Społecznej”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczyna kampanię Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę)

Czytaj dalej →

W Suwałkach Powstaje Federacja Organizacji Pozarządowych

Czytaj dalej →

Szkolenie dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne i wyjazdowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 22 – 23 marca 2014 r. w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wiosenne sprzątanie „Zespołu cmentarzy siedmiu wyznań” w Suwałkach

W imieniu Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma z Suwałk serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do akcji społecznej polegającej na pracach porządkowych kompleksu cmentarzy siedmiu wyznań w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top