Aktualności

Bezpłatne telefony komórkowe dla podlaskich organizacji pozarządowych

Bezpłatne telefony komórkowe dla podlaskich organizacji pozarządowych

Podlaski Urząd Wojewódzki ma do przekazania dla organizacji pozarządowych telefony komórkowe różnych marek. Telefony choć używane są w dobrym stanie technicznym, zapakowane w oryginalne pudełka z ładowarkami. Aby otrzymać telefon, należy uzupełnić wniosek o przekazanie telefonu wraz z uzasadnieniem w jaki sposób przyczyni się realizacji celów statutowych. Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 31 sierpnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

W załączeniu przedstawiamy uwagi w sprawie projektu Program u Współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zgłoszony przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT Formularz zgłaszania opinii Pryzmat

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego, podjęła  w dniu 8 sierpnia 2014 r. uchwałę w sprawie udziału przedstawicieli Federacji dla Łomży oraz Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM w posiedzeniach Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nasi przedstawiciele będą zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady w celu zasięgnięcia bezstronnej i fachowej opinii […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Organizacje Pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

Organizacje Pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

Już po raz drugi organizacje pozarządowe zrzeszone w  Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, zaprezentowały mieszkańcom oraz turystom ofertę prowadzonych przez nie działań. Doskonałą okazją do tego był Jarmark Kamedulski, który odbył się w Suwałkach w dniach 9-10 sierpnia 2014 r. „Strefa NGO” przyciągnęła rzeszę osób, które zainteresowały się działaniami prowadzonymi przez lokalne organizacje. NGOsy wyszły […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych” 04-06 września 2014 r.

Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych” 04-06 września 2014 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Suwałki, do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych”. Trasa: Suwałki – Olsztyn – Toruń – Gdańsk – Gdynia – Suwałki Termin: 04-06 września 2014 r. Celem wizyty studyjnej będzie poznanie dobrych praktyk w zakresie integracji sektora […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O Suwalskim Biurze Wolontariatu w 7 numerze Biuletynu „Otwórz się na wolontariat”

Czytaj dalej →

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Do 20 sierpnia 2014 roku można zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Celem konsultacji jest poznanie opinii powyższych podmiotów w sprawie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Pomoc doradcza przy pisaniu wniosków do Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji

Pomoc doradcza przy pisaniu wniosków do Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji

Z uwagi na to, że Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczęła nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego PRYZMAT oferuje bezpłatną pomoc doradczą przy konstruowaniu wniosków do tego konkursu. Celem głównym Funduszu jest wzmocnienie potencjału podmiotów/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Rekrutacja przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do wyjazdu na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie 14-15 września br.

Rekrutacja przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do wyjazdu na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie 14-15 września br.

PRYZMAT zaprasza przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do udziału w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFOP) w Warszawie, które odbędzie się w dniach 14-15 września br. OFIP to największa ogólnopolska cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie i której uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Szerzej na stronie www.ofip.eu. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalskie organizacje pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

Suwalskie organizacje pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

W dniach 8-10 sierpnia 2014 r. w Suwałkach odbędzie się Jarmark Kamedulski. Obchodom dni miasta towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła i produktów regionalnych, wyrobów artystycznych, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz występy gwiazd sceny muzycznej. Po raz pierwszy temu wydarzeniu towarzyszyć będzie również „Strefa NGO”, która służyć będzie prezentacji organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych podejmowanych przez te […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top