Aktualności

Szkolenie dla członków komisji konkursowych oceniających oferty składane przez organizacje pozarządowe

W dniu 12 maja br. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach odbędzie się szkolenie dla członków komisji konkursowych ze strony organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego w Suwałkach oceniających oferty składane przez organizacje w ramach konkursów na realizację zadań publicznych. Szkolenie organizowane jest przez Miasto Suwałki w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Mamy pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi!

Z dniem 5 maja 2014 r. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk utworzył w strukturach Urzędu Miejskiego stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na które powołał Panią Agnieszkę Szyszko. Dziękujemy tym organizacjom, które wnioskowały wraz z nami do Prezydenta Miasta o utworzenie takiej funkcji. Jak widać nasza wspólna aktywność, determinacja oraz współdziałanie skończyły się […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Akademia Ekonomii Społecznej

Akademia Ekonomii Społecznej

W dniach 26-27 kwietnia 2014 r. odbył się drugi moduł IV edycji szkolenia „Akademia Ekonomii Społecznej” obejmujący 2 tematy pt. „Skuteczne zarządzanie podmiotami Ekonomii Społecznej ” oraz ” Marketing i public relations w zarządzaniu podmiotami Ekonomii Społecznej”. Poszczególne bloki szkoleniowe prowadziła Pani Małgorzata Bobryk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Pani Bożena Bednarek […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

W dniach 26-27 kwietnia 2014 r. odbyło się już drugie spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Podczas spotkania dwudziestu jeden organizacjom udało się wypracować nazwę, logo, wizytówkę oraz motto, które będzie przyświecać naszym działaniom a także formę wyboru zarządu, wymagania stawiane członkom i […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Prezentujemy raport, w którym przedstawiamy wyniki z przeprowadzonych w 2014 r. przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT badań metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Badania mają na celu dokonanie diagnozy słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowanie propozycji rozwiązań, które stanowić będą wytyczne odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowowej. Chcemy dzięki tej diagnozie, wspomagać […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne do udziału w ogólnopolskim badaniu ankietowym

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza spółdzielnie socjalne do wypełnienia elektronicznej ankiety poświęconej działalności jaką prowadziły w latach 2012-2013. Celem badania jest zebranie kompleksowych informacji o sytuacji spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 2012-2013. Ankietę dostępna do dnia 22 maja 2014 r.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Pryzmat na Targach Edukacyjnych

Pryzmat na Targach Edukacyjnych

W patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach dnia 14 kwietnia 2014 r. odbyły się II Targi Edukacyjne. Wśród wystawców nie zabrakło również przedstawicieli Pryzmatu, którzy to zachęcali młode osoby do rozwoju osobistego poprzez wolontariat oraz działalność w organizacjach pozarządowych. Społeczne zaangażowanie jest podwaliną do późniejszej pracy w dorosłym życiu. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wsparcie organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej w Suwałkach

Czytaj dalej →

Udział w debacie „Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość”

Przedstawiciele Pryzmatu uczestniczyli w debacie, jaka 3 kwietnia br. odbywała się w sali PWSZ w Suwałkach z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z regionu. Prezentowaliśmy praktyczne możliwości udziału młodzieży w życiu publicznym, jakie nasze stowarzyszenie oferuje innym: Suwalskie Biuro Wolontariatu, program Erasmus Plus, działalność organizacji pozarządowych czy akcje społeczne. Młodzież chętną do działania zapraszamy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Środki finansowe na tworzenie spółdzielni socjalnych

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ma możliwość pozyskania środków finansowych Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie spółdzielni socjalnych lub przystąpienie do już istniejących. Osoby bezrobotne przygotowane do założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej i zainteresowane otrzymaniem środków finansowych na ten cel proszone są o zgłoszenie się do pok. 16, w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top