Aktualności

Wsparcie organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej w Suwałkach

Czytaj dalej →

Udział w debacie „Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość”

Przedstawiciele Pryzmatu uczestniczyli w debacie, jaka 3 kwietnia br. odbywała się w sali PWSZ w Suwałkach z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z regionu. Prezentowaliśmy praktyczne możliwości udziału młodzieży w życiu publicznym, jakie nasze stowarzyszenie oferuje innym: Suwalskie Biuro Wolontariatu, program Erasmus Plus, działalność organizacji pozarządowych czy akcje społeczne. Młodzież chętną do działania zapraszamy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Środki finansowe na tworzenie spółdzielni socjalnych

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ma możliwość pozyskania środków finansowych Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie spółdzielni socjalnych lub przystąpienie do już istniejących. Osoby bezrobotne przygotowane do założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej i zainteresowane otrzymaniem środków finansowych na ten cel proszone są o zgłoszenie się do pok. 16, w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

Dnia 27 marca 2014 r. w Restauracji „Na Starówce” odbyła się I Kawiarenka Obywatelska. Służyła ona wymianie doświadczeń na temat problemów i działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Doradztwo z zakresu realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Suwałk, do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu realizacji zadań publicznych. Można uzyskać poradę w zakresie realizacji zadań publicznych wynikających z uzyskanego dofinansowania, w tym m.in.: rozliczania projektów realizowanych w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Urząd Miejski w Suwałkach; prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadań publicznych oraz planowanych konkursach ofert.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezes PRYZMATu dr Jarosław Ruszewski członkiem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 1 kwietnia br., dr Jarosław Ruszewski odebrał z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego nominację członkowską do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, będącego organem opiniodawczo-doradczym Marszałka. Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania postulatów, jakie nasz przedstawiciel mógłby przedstawiać na forum Rady.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O I Kawiarence Obywatelskiej w DwuTygodniku Suwalskim

Czytaj dalej →

Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?

Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali zagadnienia takie jak: prawne aspekty wolontariatu, przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami, zarządzanie wolontariatem w organizacji, komunikacja z wolontariuszem oraz wiele innych. Przedstawiona została również Rola Suwalskiego Biura Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Warsztaty z komunikacji społecznej z elementami negocjacji

Zapraszamy przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, którzy reprezentują organizacje pozarządowe w organach opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy Prezydencie Miasta Suwałk, tj.: Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Sportu oraz Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych do udziału w bezpłatnych warsztatach z komunikacji społecznej z elementami negocjacji. 

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Organy opiniodawczo-doradcze III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”

Serdecznie zapraszamy suwalskie organizacje pozarządowe na Kawiarenkę Obywatelską pod hasłem „Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”, która odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top