Aktualności

Bezpłatna pomoc doradcza przy składaniu wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Bezpłatna pomoc doradcza przy składaniu wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Przypominamy, iż jeszcze tylko do 5 września br., można składać projekty do drugiej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, którego realizacja jest przewidziana na 2015 rok. Tym razem na projekty mieszkańców są przeznaczone 2 miliony złotych, z czego 1,4, miliona na projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych, a 0,6 miliona na projekty o wartości […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konkurs fotograficzny „Nasze drzewa”

Konkurs fotograficzny „Nasze drzewa”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie fotograficznym, którego tematykę stanowią rodzime gatunki drzew północno-wschodniej Polski. Obiektem fotografowania mogą być: całe drzewa, ich części (korony, pnie, liście, owoce) lub ciekawy krajobraz, którego jednym z elementów będą drzewa rodzime. Plakat Karta zgłoszeniowa Regulamin konkursu Więcej informacji na stronie internetowej www.drzewa.pryzmat.org.pl

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Czterej przedstawiciele Federacji w Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Czterej przedstawiciele Federacji w Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Czterej z sześciu przedstawicieli Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM zgłoszonych w głosowaniu do SRDPP zasiądzie w Radzie. Zgłoszonych zostało dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Suwałki.  Głosowanie trwało od 8 do 22 sierpnia. Każda z organizacji mogła zagłosować na sześciu spośród dziewięciu kandydatów. Wpłynęło 50 kart z czego 45 było ważnych. Na 152 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne telefony komórkowe dla podlaskich organizacji pozarządowych

Bezpłatne telefony komórkowe dla podlaskich organizacji pozarządowych

Podlaski Urząd Wojewódzki ma do przekazania dla organizacji pozarządowych telefony komórkowe różnych marek. Telefony choć używane są w dobrym stanie technicznym, zapakowane w oryginalne pudełka z ładowarkami. Aby otrzymać telefon, należy uzupełnić wniosek o przekazanie telefonu wraz z uzasadnieniem w jaki sposób przyczyni się realizacji celów statutowych. Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 31 sierpnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

W załączeniu przedstawiamy uwagi w sprawie projektu Program u Współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zgłoszony przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT Formularz zgłaszania opinii Pryzmat

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego, podjęła  w dniu 8 sierpnia 2014 r. uchwałę w sprawie udziału przedstawicieli Federacji dla Łomży oraz Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM w posiedzeniach Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nasi przedstawiciele będą zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady w celu zasięgnięcia bezstronnej i fachowej opinii […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Organizacje Pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

Organizacje Pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

Już po raz drugi organizacje pozarządowe zrzeszone w  Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, zaprezentowały mieszkańcom oraz turystom ofertę prowadzonych przez nie działań. Doskonałą okazją do tego był Jarmark Kamedulski, który odbył się w Suwałkach w dniach 9-10 sierpnia 2014 r. „Strefa NGO” przyciągnęła rzeszę osób, które zainteresowały się działaniami prowadzonymi przez lokalne organizacje. NGOsy wyszły […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych” 04-06 września 2014 r.

Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych” 04-06 września 2014 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Suwałki, do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych”. Trasa: Suwałki – Olsztyn – Toruń – Gdańsk – Gdynia – Suwałki Termin: 04-06 września 2014 r. Celem wizyty studyjnej będzie poznanie dobrych praktyk w zakresie integracji sektora […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O Suwalskim Biurze Wolontariatu w 7 numerze Biuletynu „Otwórz się na wolontariat”

Czytaj dalej →

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Do 20 sierpnia 2014 roku można zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Celem konsultacji jest poznanie opinii powyższych podmiotów w sprawie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top