Aktualności

Suwalskie organizacje pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

Suwalskie organizacje pozarządowe na Jarmarku Kamedulskim

W dniach 8-10 sierpnia 2014 r. w Suwałkach odbędzie się Jarmark Kamedulski. Obchodom dni miasta towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła i produktów regionalnych, wyrobów artystycznych, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz występy gwiazd sceny muzycznej. Po raz pierwszy temu wydarzeniu towarzyszyć będzie również „Strefa NGO”, która służyć będzie prezentacji organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych podejmowanych przez te […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Dnia 15 lipca 2014 r. Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515774, natomiast kilka dni później uzyskała numer identyfikacyjny REGON 200869660 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 8442353260. 14 maja 2014 roku odbyło się spotkanie założycielskie Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Decyzję o jej utworzeniu podjęło aż 21 stowarzyszeń i […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„Strefa NGO” na Blues Festival oraz VII FIP w DwuTygodniku Suwalskim

Czytaj dalej →

Nabór do zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Nabór do zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Do 25 lipca zainteresowani przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych mogą zgłaszać się do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku. Zadaniami zespołu są: pomoc Wnioskodawcom oraz weryfikacja projektów pod względem formalno-prawnym. W 16-osobowym zespole znajdzie się pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, pięciu radnych i urzędnicy.  W dniach 8-16 września zespół zweryfikuje wnioski złożone przez mieszkańców do Suwalskiego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konsultacje w sprawie projektu uchwały o powołaniu Suwalskiej Rady Seniorów

Konsultacje w sprawie projektu uchwały o powołaniu Suwalskiej Rady Seniorów

Od 17 lipca do 6 sierpnia suwalskie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały o powołaniu Suwalskiej Rady Seniorów. O utworzenie Rady wnioskowali sami seniorzy. Oni też uczestniczyli w pracach zespołu, który opracował projekt uchwały. Suwalska Rada Seniorów będzie ciałem opiniodawczo-doradczym przy Prezydencie Miasta Suwałk, której zadaniem będzie doradzać prezydentowi w sprawach dotyczących osób starszych. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Powitanie lata z przedszkolem Little Star

Powitanie lata z przedszkolem Little Star

Niepubliczne Przedszkole Little Star wraz z Restauracją Amon-Ra oraz Stowarzyszeniem PRYZMAT zapraszają dzieci w wieku 3-10 lat wraz z rodzicami w każdą niedzielę do ogrodu zabaw na rodzinne grillowanie i wspaniałą zabawę.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalskie Organizacje Pozarządowe  na Blues Festival

Suwalskie Organizacje Pozarządowe na Blues Festival

Już po raz VII w dniach 10-12 lipca 2014 r. w Suwałkach odbył się największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju pn. „Suwałki Blues Festival 2014”. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT wraz z Suwalskim Ośrodkiem Kultury oraz suwalskimi organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi również w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM po raz pierwszy wzbogacił formułę festiwalu o „STREFĘ NGO”. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Województwa Podlaskiego pod hasłem „III sektor dla Polski”. W Forum, którego organizatorem był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Podlaską Siecią Pozarządową, licznie wzięli udział przedstawiciele suwalskich organizacji. Główną ideą Forum było stworzenie miejsca […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk powołał Zespół ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach z udziałem PRYZMATu

Prezydent Miasta Suwałk powołał Zespół ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach z udziałem PRYZMATu

W odpowiedzi na wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, w sprawie powołania w Suwałkach Rady Seniorów, jaki w dniu 27 maja br., organizacje pozarządowe złożyły do Prezydenta Miasta Suwałk, zarządzeniem nr 1297/2014 z dnia 3 lipca br. Prezydent Suwałk powołał Zespół ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach. W skład wchodzi 8 osób […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Strefa NGO na „Suwałki Blues Festival 2014”

Strefa NGO na „Suwałki Blues Festival 2014”

W związku z organizacją już po raz 7. przez Suwalski Ośrodek Kultury imprezy pod nazwą „Suwałki Blues Festival 2014”, będącej największym plenerowym festiwalem bluesowym w kraju, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT we współpracy z Suwalskiem Ośrodkiem Kultury i suwalskimi organizacjami pozarządowymi rozszerza po raz pierwszy formułę festiwalu o „Strefę NGO”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top