Aktualności

Zostaw swój 1% w Suwałkach

Zostaw swój 1% w Suwałkach

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. Do 30 kwietnia 2015 r. – wypełniając PIT – mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu i naszym regionie oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. To również forma pomocy osób będących […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk we współpracy ze stowarzyszeniem „Macierzanka” z Wiżajn zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe „ABC wolontariatu”. Szkolenie odbędzie się 17 stycznia 2015 r., w godzinach 9.00-15.30. Doświadczyłeś już pracy jako wolontariusz? Potrzebujesz impulsu, aby rozszerzyć swoją działalność. Zastanawiasz się czy to dla Ciebie, czy musisz mieć jakieś specjalne kwalifikacje? A może […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Warsztaty „Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”, 21 stycznia 2015 r.

Warsztaty „Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”, 21 stycznia 2015 r.

Zapraszamy przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, reprezentujących III sektor w pracach organów opiniodawczo-doradczych aktualnie funkcjonujących w Suwałkach, tj.: Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Suwalskiej Radzie Seniora, Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, wspólnych międzysektorowych grup roboczych i członków komisji konkursowych oceniających oferty, do udziału w bezpłatnych warsztatach z partycypacji społecznej. Szkolenie odbędzie się w środę 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Stres i wypalenie zawodowe – szkolenie dla organizacji pozarządowych, 30 stycznia 2015 r.

Stres i wypalenie zawodowe – szkolenie dla organizacji pozarządowych, 30 stycznia 2015 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty, która odbędą się w piątek 30 stycznia w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w działania, szczególnie narażone na stres związany ze stałym kontaktem z innymi osobami. Program […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Kawiarenka Obywatelska „Suwalski sport nasz powszedni”

Kawiarenka Obywatelska „Suwalski sport nasz powszedni”

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta, w tym szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w czwartek 15 stycznia br. o godz. 16.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach. Głównym tematem IV już  kawiarenki będzie sport i poziom aktywności fizycznej naszych mieszkańców w jego amatorskim i rekreacyjnym charakterze. Wielu z nas […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Nabór na kolejną kadencję Rady Sportu w Mieście Suwałki

Nabór na kolejną kadencję Rady Sportu w Mieście Suwałki

Do dnia 15 stycznia br. organizacje pozarządowe oraz inne instytucje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na nową kadencję Rady Sportu. Propozycje osób wraz z rekomendacją i deklaracją złożoną przez kandydata należy składać do Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach: bezpośrednio w kancelarii ogólnej, pokój nr 4-5 w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Szkolenie Koordynatorów Wolontariatu Białowieża, 24-25.01.2015 r.

Szkolenie Koordynatorów Wolontariatu Białowieża, 24-25.01.2015 r.

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?”, 24– 25 stycznia 2015 r. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne wyjazdowe szkolenie, dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w dniach 24 – 25 stycznia 2015 r. w Ośrodku GAWRA […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

II Suwalski Kongres Obywatelski

II Suwalski Kongres Obywatelski

Dnia 11 grudnia 2014 r., w hotelu Akvilon, odbył się II Suwalski Kongres Obywatelski pn. Forum Inicjatyw Pozarządowych „III Sektor dla Suwałk”. Forum było okazją do częściowego podsumowania projektu „Razem dla Suwałk”, który w ostatnim roku dzięki wielu formom aktywności i wsparcia, zmienił zasadniczo formy współpracy III sektora z administracją samorządową w Suwałkach oraz usprawnił […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

W dniu 20.12.2014 r. odbyły się pierwsze terenowe warsztaty wolontariatu ekologicznego pn. „Poznaj swoich i obcych” , realizowane w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja  rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski” Pod okiem doświadczonego leśnika oraz trenera wolontariatu 10 uczniów szkół ponadpodstawowych zdobywało wiedzę na temat obcych i rodzimych gatunków drzew rosnących na terenie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top