Aktualności

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych, w tym […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Okrągły Stół Partycypacyjny

Okrągły Stół Partycypacyjny

Dnia 27 lutego 2015 roku odbył się w Suwałkach „Okrągły Stół Partycypacyjny” z udziałem przedstawicieli samorządów organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów. Celem spotkań organizowanych przez Fundację Labolatorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystania z innych form partycypacji, jak również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

PRYZMAT w lutym 2015 w ramach projektu Podlaska Sieć Wolontariatu zorganizował 4 bezpłatne warsztaty szkoleniowe „ABC wolontariatu”. Szkolenia odbyły się na terenie województwa podlaskiego. Dnia 7 lutego w Sokółce, 21 lutego w Zambrowie, 22 lutego w Łomży, 28 lutego w Sejnach. Każde z warsztatów trwało 8 godzin. Łącznie zostało przeszkolonych 60 osób. Każde szkolenie obejmowało […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Regionalny Punkt Eurodesk

Regionalny Punkt Eurodesk

Zapraszamy do działającego przy PRYZMACIE Regionalnego Punktu Eurodesk.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konkurs „Czas na wolontariat!”

Konkurs „Czas na wolontariat!”

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, której jest członkiem zaprasza do udziału w konkursie „Czas na wolontariat!”, którego celem jest popularyzacja wolontariatu i zachęcenie organizacji i placówek publicznych do korzystania z pomocy wolontariuszy. Bolączką wolontariatu, nie tylko w Polsce, jest zdecydowanie większa liczba ofert pomocy ze strony wolontariuszy, niż ofert pracy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pasja” w Sejnach zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe „ABC wolontariatu”. Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2015 r., w godzinach 9.00-15.30 w Restauracji Karczma Litewska, ul. 22 Lipca 9 w Sejnach. Doświadczyłeś już pracy jako wolontariusz? Potrzebujesz impulsu, aby rozszerzyć swoją działalność. Zastanawiasz się czy to […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 82/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, powołana została Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład komisji wchodzą: 1. Honorata Rudnik – przewodnicząca Komisji oraz członkowie Komisji: 2. Andrzej Paweł Chuchnowski 3. Zbigniew Roman De-Mezer 4. Bożena Maria Kamińska 5. Zdzisław Koncewicz 6. Maria Korzun 7. Grzegorz Kosiński 8. Wojciech […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

III spotkanie Federacji

III spotkanie Federacji

W ubiegły weekend, przedstawiciele organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM wzięli udział w III spotkaniu Federacji. Lutowe wyjazd był dobrą okazją do podsumowania działań jakie przez rok podjęła Federacja, jak również postawienia sobie nowych celów i zadań na najbliższe 5 lat. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na udział Federacji w procesach konsultacyjnych prowadzonych przez organy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23-28 lutego 2015r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

II Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

II Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

W dniu 14.02.2015 r. odbyły się kolejne terenowe warsztaty wolontariatu ekologicznego pn. „Poznaj swoich i obcych”. Tym razem, pod okiem specjalisty wyruszyliśmy w poszukiwaniu rodzimych gatunków drzew  w północnej części „Ostoi Wigierskiej”. Ze względu na trudne warunki zimowe korzystaliśmy z typowego o tej porze „terenowego” środka transportu – sań. W trakcie spotkania wolontariusze zdobywali wiedzę […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top