Aktualności

VI Suwalska Kampania Białej Wstążki

  Uroczyste rozpoczęcie VI Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki 2015 odbędzie się w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w dniu 25 listopada 2015 roku o godzinie 12:00. Kampania prowadzona jest pod hasłem „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się” i skierowana jest w szczególności do najmłodszych dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzieży ze […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Barwy Wolontariatu Suwałki 2015

Barwy Wolontariatu Suwałki 2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy, do wzięcia udziału w konkursie promującym działania społeczne podejmowane przez mieszkańców Suwałk lub osoby działające na rzecz mieszkańców Suwałk. Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej lub osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy lub też sami wolontariusze. Kandydatów […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OTWARCIE WYSTAWY „THE TREE D” W SUWALSKIM OŚRODKU KULTURY

OTWARCIE WYSTAWY „THE TREE D” W SUWALSKIM OŚRODKU KULTURY

Dzięki współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, w dniu 17 listopada br. otworzyliśmy kolejną wystawę „The Tree D”. Otwarcie spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności – w wydarzeniu uczestniczyło łącznie z organizatorami 75 osób. Udostępniona przez SOK przestrzeń wystawowa „FOYER” została wypełniona obrazami prezentującymi podstawowe gatunki rodzimych drzew występujących na terenie północno – wschodniej Polski. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Otwarcie wystawy „THE TREE D” w Suwałkach

Otwarcie wystawy „THE TREE D” w Suwałkach

17 listopada (wtorek), godz. 16.30 Suwalski Ośrodek Kultury W dniu 17 listopada 2015 r., o godzinie 16.30 w Suwalskim Ośrodku Kultury odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej „The Tree D”. Tematyką przewodnią wystawy są rodzime gatunki drzew występujące w regionie północno – wschodniej Polski. Jednym z jej elementów będą zdjęcia wykonane w technologii trójwymiarowej. Ich […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Szkolenie „Cudze sadzicie…”

Szkolenie „Cudze sadzicie…”

W ramach realizacji projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski, w dniu 6 listopada br. przeprowadziliśmy kolejne szkolenie pn. „Cudze sadzicie…” dla mieszkańców regionu północno – wschodniej Polski. Podczas szkolenia podkreślaliśmy rolę zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej, ich znaczenie przyrodnicze, krajobrazowe i społeczne. Namawialiśmy do stosowania odmian ozdobnych rodzimych gatunków […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konkurs małych form teatralnych „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Konkurs małych form teatralnych „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza młodzież do udziału w konkursie, którego celem jest wykorzystanie formy ruchowej i wizualnej do propagowania wiedzy o zagrożeniach i wysokich kosztach społecznych korupcji  oraz metodach jej zwalczania.   Tematyka przedstawień: Zagadnienia związane z promowaniem etyki życia publicznego i rozpowszechnienia informacji na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych, sposobów ich zwalczania, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konkurs plastyczny „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Konkurs plastyczny „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza młodzież ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!” Cel konkursu Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych oraz sposobów jej zwalczania. Tematyka: Praca ma w swej formie dotyczyć zjawiska szeroko rozumianej „korupcji”, zagrożeń działań […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi –  raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Zapraszamy do lektury raportu z badań, jakie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zrealizowało metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w ramach projektu „Razem dla Suwałk. Badania te miały na celu dokonanie diagnozy słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowanie propozycji rozwiązań, które stanowić mają wytyczne dla organizacji pozarządowych i lokalnej administracji samorządowej odnośnie budowania poprawnych relacji […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Szkolenie „Cudze sadzicie…” – aspekty prawne i przyrodnicze ochrony zadrzewień w Polsce

Szkolenie „Cudze sadzicie…” – aspekty prawne i przyrodnicze ochrony zadrzewień w Polsce

6 listopada 2015 (piątek), godz. 12.30, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Suwałkach (ul. Świerkowa 45) PRYZMAT zaprasza zainteresowanych mieszkańców regionu, w tym także przedstawicieli administracji publicznej i jej jednostek organizacyjnych na kolejne bezpłatne szkolenie pn. „Cudze sadzicie…”, poświęcone m.in. aspektom prawnym dotyczącym ochrony zadrzewień, a w szczególności zasad usuwania drzew z zadrzewień przydomowych i śródpolnych. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Nieodpłatna pomoc prawna – nabór prawników do świadczenia pomocy prawnej na terenie woj. podlaskiego

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach ogłasza nabór prawników spełniających wymagania przewidziane ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej do współpracy przy składaniu ofert przez naszą organizację. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą wyłącznie adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w wykonywaniu wymagających wiedzy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top