Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23-28 lutego 2015r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

II Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

II Warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj swoich i obcych”

W dniu 14.02.2015 r. odbyły się kolejne terenowe warsztaty wolontariatu ekologicznego pn. „Poznaj swoich i obcych”. Tym razem, pod okiem specjalisty wyruszyliśmy w poszukiwaniu rodzimych gatunków drzew  w północnej części „Ostoi Wigierskiej”. Ze względu na trudne warunki zimowe korzystaliśmy z typowego o tej porze „terenowego” środka transportu – sań. W trakcie spotkania wolontariusze zdobywali wiedzę […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zaproszenie na seminarium i debatę „Okrągły Stół Partycypacyjny”

Zaproszenie na seminarium i debatę „Okrągły Stół Partycypacyjny”

OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów, który odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godzinie 11.00 w Suwałkach (Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91) Jest to pierwsza z cyklu czterech debat regionalnych, które w I kwartale 2015 roku będą odbywać się na terenie województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zainteresowane osoby […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wystąpienia publiczne – film

Wystąpienia publiczne – film

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z tematyki wystąpień publicznych i wypowiedzi przed kamerą.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wystąpienia publiczne

Wystąpienia publiczne

W sobotę, 31 stycznia br. odbyły się warsztaty szkoleniowe, których tematem były jakże problematyczne wystąpienia publiczne. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych. Warsztaty pozwoliły poznać nam tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wystąpieniach przed kamerą jak również każdy uczestnik mógł przećwiczyć przed nią wypowiedzi i rozmowy. Został również poruszony temat konferencji prasowych. Szkolenie ukazało jak […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Stres i wypalenie zawodowe

Stres i wypalenie zawodowe

Dnia 30 stycznia br. odbyło się szkolenia pn. „Stres i wypalenie zawodowe”. Skierowane było ono do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie narażonych na stres zwiany ze stałym kontaktem z innymi osobami. Program łączył w sobie elementy wykładu, a także pracy warsztatowej i treningowej. Dostarczał wiedzy na temat tego, czym jest stres i wypalenie zawodowe oraz jak […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Na pierwszym posiedzeniu spotkała się 27 stycznia br. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób, z czego sześcioro to przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani w głosowaniu przez suwalskie organizacje, troje to radni suwalskiej Rady Miejskiej, a trzy osoby są przedstawicielami Prezydenta Miasta Suwałk. Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Kadencja trwa dwa lata.Na pierwszym posiedzeniu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”

Seminarium branżowe „pomoc społeczna”

Dnia 27 stycznia br. odbyło się już III spotkanie branżowe dla suwalskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. Spotkanie umożliwiło organizacjom wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw. W programie spotkania znalazły się: prezentacja organizacji pozarządowych a także postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach. Prezes […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Warsztaty dla organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie „Węzeł wsparcia”

Warsztaty dla organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie „Węzeł wsparcia”

Warsztaty „Aspekty prawno-administracyjne funkcjonowania organizacji pozarządowych”, Białystok, 13 – 14 lutego 2015 r. W związku z realizacją projektu „Węzeł wsparcia” i uczestnictwem w nim organizacji realizujących projekt, zapraszamy na warsztaty „Aspekty prawno-administracyjne”, które odbędą się w dniach 13 – 14 lutego 2015 r. w Białymstoku. Szkolenie zostanie zorganizowane w Hotelu „Podlasie” przy ul. 42 Pułku Piechoty 6 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top