Aktualności

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 roku. Zadaniem komisji konkursowej będzie weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny, analiza i dokonanie oceny merytorycznej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wizyta studyjna „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce”, 17-22 listopada 2014 r.

Wizyta studyjna „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce”, 17-22 listopada 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej pn. „Śladami Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w Polsce” organizowanej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”. Wyjazd edukacyjny odbędzie się w dniach 17-22 listopada 2014 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jego organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„Podlaskie otwarte” – element Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

„Podlaskie otwarte” – element Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają na spotkanie robocze, dotyczące uszczegółowienia zapisów programu „Podlaskie otwarte” – elementu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. Odbędzie się ono 6 listopada 2014 r. w godzinach 13:00-17:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. Spotkanie ma na celu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?” warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?” warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej

Szkolenie „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami w organizacjach pozarządowych?” warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej 8–9 listopada 2014 r. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne wyjazdowe szkolenie, dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy, do wzięcia udziału w konkursie promującym działania społeczne podejmowane przez mieszkańców Suwałk lub osoby działające na rzecz mieszkańców Suwałk. Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej lub osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy lub też sami wolontariusze. Kandydatów […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Suwalczanie jako odbiorcy kultury – DwuTygodnik Suwalski

Czytaj dalej →

Tydzień Mediacji w Suwałkach

Tydzień Mediacji w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jako stowarzyszenie, które decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach zostało wpisane do wykazu instytucji godnych zaufania, uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz instytucja prowadząca w woj. podlaskim Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, włączyło się do akcji Tydzień Mediacji przebiegającego pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Rewitalizacji miasta Suwałk na lata 2014 – 2020

Rewitalizacji miasta Suwałk na lata 2014 – 2020

Dnia 2 października br. rozpoczęły się konsultacje społeczne dot. zintegrowanego programu rewitalizacji miasta Suwałki na lata 2014 – 2015. Do dnia 16.10.2014 r. można przesyłać wnioski dot. zagospodarowania poszczególnych części miasta. Celem konsultacji społecznych jest poznanie oczekiwań mieszkańców oraz włączenie ich w proces rewitalizacji. Wypełnione ankiety należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ocena rozwiązań związanych z ogłaszaniem przez Miasto Suwałki konkursów ofert na realizację przez NGO zadań publicznych oraz ich modyfikacja

Ocena rozwiązań związanych z ogłaszaniem przez Miasto Suwałki konkursów ofert na realizację przez NGO zadań publicznych oraz ich modyfikacja

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 13 października br. o godz. 15.30 na spotkanie w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 poświęcone analizie procedur konkursowych związanych ze składaniem ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. W trakcie spotkanie chcemy przeanalizować istniejące procedury udzielania NGO dotacji, ich realizacji, rozliczania oraz kontroli. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

12. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Suwałki 2014

12. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Suwałki 2014

W dniach 3-5 października br. już po raz 12. odbył się w Suwałkach „Objazdowy Festiwal Filmowy Watch DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”. WATCH DOCS to jedna z największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. Prezentowane są tu filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Pomysł „Objazdowego Festiwalu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top