Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: VI/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: VI/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VI nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 16 do 20 lipca 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 25 do 29 czerwca 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„Aktywni seniorzy w Suwałkach”

„Aktywni seniorzy w Suwałkach”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach rozwijając prowadzoną działalność wolontarystyczną, od marca do czerwca br. realizowało projekt pn. „Senioralna Akademia Wolontariatu”,  skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Suwałki i powiatu suwalskiego. Projekt Pryzmatu to kompleksowa forma działań, których zadaniem było upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Podlaska Sieć Wolontariatu

Podlaska Sieć Wolontariatu

Informujemy, iż dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizujemy w 2018 r. projekt służący wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego działających w obszarze promocji i organizowania wolontariatu poprzez wsparcie regionalnej sieci współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu. Działania zaplanowane w ramach projektu to m.in.: Akademia Podlaskiej Sieci Wolontariatu (sykl szkoleń w 4 subergionach województwa), wsparcie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: IV/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: IV/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 14 do 30 maja 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

WITAMY KOLEJNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

WITAMY KOLEJNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Informujemy, iż w dniu 07.04.2018 r. podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną na utworzenie stanowisk pracy dla 5 osób przez Spółdzielnię Socjalną “Ostoja” w Sokółce  w ramach realizacji projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z przedsiębiorstwem społecznym zachęcamy do kontaktu z nami. Założycielom i pracownikom spółdzielni gratulujemy!

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W TERMINIE 23-26 MAJ 2018R. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT realizujące projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji – Nabór nr 3/2018

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: III/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: III/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza II nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 16 do 27 kwietnia 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Witamy kolejne przedsiębiorstwo społeczne

Witamy kolejne przedsiębiorstwo społeczne

Informujemy, iż podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną na utworzenie stanowisk pracy dla 5 osób przez spółkę non-profit – Gryf Spółka z o.o.  w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z tymi przedsiębiorstwami społecznymi zachęcamy do kontaktu z nami. Założycielom i pracownikom spółki gratulujemy!

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top