Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: IV/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: IV/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 14 do 30 maja 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

WITAMY KOLEJNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

WITAMY KOLEJNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Informujemy, iż w dniu 07.04.2018 r. podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną na utworzenie stanowisk pracy dla 5 osób przez Spółdzielnię Socjalną “Ostoja” w Sokółce  w ramach realizacji projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z przedsiębiorstwem społecznym zachęcamy do kontaktu z nami. Założycielom i pracownikom spółdzielni gratulujemy!

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W TERMINIE 23-26 MAJ 2018R. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT realizujące projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji – Nabór nr 3/2018

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: III/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: III/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza II nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 16 do 27 kwietnia 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Witamy kolejne przedsiębiorstwo społeczne

Witamy kolejne przedsiębiorstwo społeczne

Informujemy, iż podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną na utworzenie stanowisk pracy dla 5 osób przez spółkę non-profit – Gryf Spółka z o.o.  w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z tymi przedsiębiorstwami społecznymi zachęcamy do kontaktu z nami. Założycielom i pracownikom spółki gratulujemy!

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA DOTACYJNEGO – NUMER NABORU: 3/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA DOTACYJNEGO – NUMER NABORU: 3/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków dotacyjnych skierowany do instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych uczestniczących w organizowanych rundach rekrutacyjnych. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: II/WP/2018

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: II/WP/2018

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza II nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 6 do 12 kwietnia 2018 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zapraszamy do udziału w młodzieżowym projekcie!

Zapraszamy do udziału w młodzieżowym projekcie!

Zapraszamy osoby w wieku 15 – 29 lat z obszaru miasta Suwałki oraz powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego do udziału w bezpłatnym projekcie trwającym do 31 grudnia 2018 r. Jeśli chcesz razem z nami aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCJE! Udział w projekcie jest […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„Senioralna Akademia Wolontariatu”

„Senioralna Akademia Wolontariatu”

Wolontariat 60+Dołącz do NAS! Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach rozwijając prowadzoną działalność wolontarystyczną, zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie miasta Suwałki i powiatu suwalskiego do bezpłatnego udziału w projekcie. Nasz projekt to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top