Aktualności

Program Złota Rączka od maja w Suwałkach!

Program Złota Rączka od maja w Suwałkach!

Wreszcie inicjatywa radnej i Wiceprezes Pryzmatu Anny Ruszewskiej z września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Suwałkach Programu Złota Rączka mającego na celu wsparcie osób starszych w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych doczeka się realizacji - Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego, Program „Złota Rączka dla seniora” będzie w 2019 roku […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  na dostawę bonów żywnościowych w Łomży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów żywnościowych w Łomży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawa bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2019. Rodzaj zamówienia – dostawy Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1. NAZWA I ADRES: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach ul. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej  w Łomży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej w Łomży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt. „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2019.   Rodzaj zamówienia – dostawy Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów żywnościowych w Ełku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów żywnościowych w Ełku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawa bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2019.   Rodzaj zamówienia – dostawy Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach ul. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej w Ełku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej w Ełku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt. „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2019.   Rodzaj zamówienia – dostawy Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będą się odbywały w dniach  18 – 24 lutego 2019. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. W trakcie obchodów będą udzielane bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność NGO – szkolenie 12 lutego

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność NGO – szkolenie 12 lutego

Jak organizować akcje na rzecz swojej organizacji i prowadzić działalność gospodarczą w organizacji. W programie o tym jak zdobywać pieniądze z najmu, sponsoringu, reklamy, smsów, crowd fundingu, działalności gospodarczej, darowizn, dotacji, grantów i innych. Mamy jeszcze klika wolnych miejsc. Szkolenie NIEODPŁATNE! Szkolenie odbędzie się w dn. 12 lutego (wtorek) 2019 r. w sali konferencyjnej PRYZMAT-u […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: I/PWP/2019

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: I/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza III nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 6 do 13 stycznia 2019 roku osobiście w Biurze Lidera Projektu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie: pomoc prawną*, pomoc psychologiczną*, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację*, pomoc tłumacza j. obcego i […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie: pomoc prawną*, pomoc psychologiczną*, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację*, pomoc tłumacza j. obcego i […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top