Budżet Obywatelski w Suwałkach w 2014 roku

Specjalnie z myślą o organizacjach pozarządowych zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach w 2014 roku. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 29 stycznia, o godzinie 16.00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, przy ulicy Noniewicza 91 w Suwałkach.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie procedura przeprowadzenia po raz pierwszy Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach. Będzie można dowiedzieć się, jakie projekty można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego, jak przygotować wniosek zgłoszeniowy, jak zostanie wyłoniona lista projektów do głosowania i jak wyłonione zostaną projekty do realizacji.

Spotkanie jest częścią projektu „Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w partnerstwie z Miastem Suwałki. Projekt jest realizo-wany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy,

Więcej informacji dostępnych jest w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, tel. 87/5650258 oraz pod adresem: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl w Wy-dziale Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, tel. 87/5628009 oraz pod adresem ksp@um.suwalki.pl

Top