Barwy Wolontariatu Suwałki 2015

Barwy Wolontariatu Suwałki 2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy, do wzięcia udziału w konkursie promującym działania społeczne podejmowane przez mieszkańców Suwałk lub osoby działające na rzecz mieszkańców Suwałk.

Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej lub osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy lub też sami wolontariusze.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (opis musi być sporządzony w wersji komputerowej).

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić specjalny formularz dostępny w Biurze lub poniżej.

Zgłoszenia kierujemy na adres:

CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki

e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl, tel./fax. 87 565 02 58

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 27 listopada 2015 r. do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 7 grudnia 2015 roku podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Suwałkach, w trakcie których laureaci otrzymają specjalne statuetki i dyplomy, które zostaną wręczone przez Prezydenta Miasta Suwałk.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Top