Badanie podmiotów ekonomii społecznej

Badanie podmiotów ekonomii społecznej

Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. prowadzi badania podmiotów ekonomii społecznej z obszaru realizacji projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, tj. powiatu augustowskiego, monieckiego, sokólskiego, sejneńskiego, suwalskiego i miasta Suwałki.

Celem badania jest zebranie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat kondycji podmiotów ekonomii społecznej z wyżej wymienionego obszaru. Wyniki badań posłużą lepszemu poznaniu i reprezentacji stanowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz działaniom na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalność, zarówno społecznej jak i ekonomicznej. Bardzo proszę o wzięcie udziału w anonimowym badaniu i ewentualne rozpowszechnienie badania znanym Państwu podmiotom społecznym/ organizacjom pozarządowym.

Ankieta (również do uzupełnienia w formularzu online) znajduje się na stronie internetowej Parku Naukowo- Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach (http://park.suwalki.pl/10-wydarzenia/173-ankieta-pcwes.html ), na stronie PCWES (http://pcwes.org.pl/?p=10863) oraz w załączeniu.

 

Badanie prowadzone są w ramach projektu Podlaski Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Nasi animatorzy i doradcy udzielą informacji na każdy temat dotyczący ekonomii społecznej. Służymy radą i pomocą.

 

ANKIETA BADANIE PES PS

ANKIETA BADANIE PES PS

Top