„Aktywni seniorzy w Suwałkach”

„Aktywni seniorzy w Suwałkach”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach rozwijając prowadzoną działalność wolontarystyczną, od marca do czerwca br. realizowało projekt pn. „Senioralna Akademia Wolontariatu”,  skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Suwałki i powiatu suwalskiego. Projekt Pryzmatu to kompleksowa forma działań, których zadaniem było upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność wolontarystyczną.

Dnia 20 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące pn. Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń, w którym uczestniczyli Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz, Prezeska Suwalskiej Rady Seniorów, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele i koordynatorzy suwalskich Klubów Seniora, prowadzanych przez organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające seniorów, zaproszeni goście i instytucje współpracujące.

Forum służyło możliwości integracji, wymianie doświadczeń, podzielenia się spostrzeżeniami, inspiracjami, pomysłami na dalszą działalność wolontarystyczną, a także spojrzeniu w jaki sposób możemy budować pozytywny wizerunek seniora. Wygłoszone były prelekcje, m.in. Wolontariat w XXI wieku – więcej niż pomaganie. Odniesiono się do realizacji Programu Działań Na Rzecz Seniorów na lata 2016 – 2020 w Mieście Suwałki, przedstawiony został projekt i jego efekty, a grupy senioralne zaprezentowały swoje działania oraz pomysły na zaangażowanie w swoich środowiskach lokalnych.

Najbardziej aktywni byli członkowie Uniwersytetu III Wieku w Suwałkach, Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją „Horyzont” oraz Krąg Seniorów im. BatalionuWigry” z Hufca ZHP w Suwałkach.

Warto podkreślić, że seniorzy byli aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Prowadzili m.in. gry i zabawy dla grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 im. Jana Pawła II w Suwałkach. Pracowali na rzecz Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym – Podlaska Jednostka Suwałki m.in. podczas nordic walking, wyjazdu i spotkania informacyjno-szkoleniowego, świadcząc pomoc w przemieszczaniu się i opiece. Sprzątali nielegalne wysypisko śmieci (obok cmentarza) w Magdalenowie. Odnowili i pomalowali dwa pomieszczenia w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. Pomagają przy utrzymaniu kolekcji lalek z czasów PRL-u w czystości i ładzie (mycie, czesanie, przebranie). Służą też wsparciem osobom indywidualnym w załatwieniu spraw codziennych w urzędzie, w dojściu do lekarza czy urzędu itp.

Projekt „Senioralna Akademia Wolontariatu” realizowany był przy wsparciu Programu Rządowego na rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Top