Aktualizacja wyników konkursów MINIGRANTY i BONY EDUKACYJNE 2022

Aktualizacja wyników konkursów MINIGRANTY i BONY EDUKACYJNE 2022

Drodzy Wolontariusze,

Prostujmy wcześniejszą informację o wynikach konkursów! Do kolejnego etapu – oceny merytorycznej przechodzą wszystkie wnioski, jednak  część z nich przechodzi warunkowo . Wnioski rozpatrywane warunkowo wymagają uzupełnienia / poprawy w zakresie rejestracji ofert pomocy w SOW. W tej sprawie zaczęliśmy się z Wami  kontaktować:] i odebraliśmy już pierwsze informacje o aktualizacji rejestracji.

Lista ofert złożonych w konkursie na MINIGRANTY 2022, które warunkowo przeszły etap oceny formalnej. Przed rozpoczęciem oceny merytorycznej konieczne jest uzupełnienie / aktualizacja ofert w SOW.

Lp. Imię i nazwisko lidera grupy wolontariuszy Minigranty 2022
1 Pasjonaci Wodni –  Paweł Żuk – ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW jednego z wolontariuszy
2 Sołtys Jolanta – ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW jednego z wolontariuszy
3 Joanna Zubrycka – ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW dwóch wolontariuszy
4 Anna Sawicka – ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW jednego z wolontariuszy
5 Wiesława Kwaterska – ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW jednego z wolontariuszy
6 Anna Wiluk – ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW wolontariuszy
7 Weronika Pawełko – ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW jednego z wolontariuszy
8 Toczyłowska Halina- ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW jednego z wolontariuszy

Lista ofert złożonych w konkursie na BONY EDUKACYJNE 2022, które przechodzą do następnego etapu – oceny merytorycznej:

Lp. Imię i nazwisko lidera grupy wolontariuszy Bonów Edukacyjnych 2022
1 Joanna Zubrycka – ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW
2 Dorian Krause
3 Daniel Sjargi
4 Jakub Maziewski- ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW
5 Małgorzata Gerc- ocena warunkowa / konieczność aktualizacji oferty w SOW
6 Wiktoria Sawicka
Top