24 lutego – 1 marca 2014 r – Tydzień Pomocy trwa

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem każdy zainteresowany może skorzystać z informacji i pomocy udzielanej przez prawników, psychologów, mediatorów, funkcjonariuszy policji i kuratorów Sądowych w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Suwałkach oraz jego Filiach w Łomży i Białymstoku.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 
24 luty – 1 marca 2014 r.

• Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, Suwałki, tel. 87 565 02 58

1. Dyżur psychologa
wtorek godz. 16.00 – 18.00

2. Dyżur prawnika
wtorek godz. 8.00 – 16.00
środa godz. 12.00 – 16.00
czwartek godz. 14.00 – 16.00

3. Dyżur kuratorów I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 14.00

4. Dyżur kuratorów II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 14.00

5. Dyżur funkcjonariuszy policji 
poniedziałek – piątek 10.00 – 12.00

6. Dyżur mediatora sądowego
poniedziałek – piątek godz. 15.00 – 20.00

7. Dyżur wolontariusza – opiekuna pokrzywdzonego
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Prokuratura Rejonowa, 
ul. Pułaskiego 26, Suwałki, tel. 87 562 86 00

1. Dyżur prokuratorów
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00

Poradnia Rodzinna Fundacji EGO
ul. Noniewicza 91 lok. 12, Suwałki, tel. 535 032 190

1. Dyżur specjalistów w zakresie pomocy psychologicznej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży
poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 18.00

• Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łomży
Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Wiejska 16, Łomża, tel. 86 216 27 42

1.Dyżur psychologa
wtorek godz. 15.00 – 17.00
czwartek godz. 16.00 – 18.00

2. Dyżur prawnika 
wtorek godz. 16.00 – 18.00
czwartek godz. 16.00 – 18.00

3. Dyżur wolontariuszy – opiekuna pokrzywdzonego
poniedziałek – piątek godz. 12.00 – 14.00

4. Dyżur koordynatora ds. Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
wtorek godz. 15.00 – 17.00

5. Dyżur pracownika socjalnego PCPR w Łomży
środa godz. 12.00 – 14.00

6. Dyżur terapeuty ds. uzależnień WOTU w Łomży
czwartek godz. 16.00 – 18.00

7. Dyżur funkcjonariusza policji
piątek godz. 16.00 – 18.00


• Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Białymstoku
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA
ul. Magnoliowa 4, Białystok, tel. 85 663 01 41

1. Dyżur psychologa 
środa godz. 14.00 – 16.00
sobota godz. 10.00 – 14.00

2. Dyżur prawnika
poniedziałek godz. 10.00 – 12.00
wtorek godz. 9.00 – 11.00

3. Dyżur funkcjonariuszy policji 
wtorek godz. 14.00 – 16.00
środa godz. 15.00 – 17.00
piątek godz. 15.00 – 17.00

4. Dyżur kuratora rodzinnego
poniedziałek godz. 16.00 – 18.00

5. Dyżur terapeuty środowiskowego, specjalisty ds. rodziny
czwartek godz. 14.00 – 16.00

6. Dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
czwartek godz. 18.00 – 19.00

7. Dyżur terapeuty od uzależnień
poniedziałek godz. 9.00 – 12.00

8. Dyżur pracownika socjalnego
poniedziałek godz. 14.00 – 16.00

Izba Notarialna w Białymstoku
ul. Warszawska 72 lok. 013, Białystok,

1. Dyżur notariusza
czwartek godz. 9.00 – 10.00

Top